CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hiện tại chúng tôi đang là nhà nhập khẩu và phân phối dòng hóa chất xét nghiệm sinh hóa hãng Erba cho máy tự động và bán tự động.

TÊN HÀNG

TỰ ĐỘNG

BÁN TỰ ĐỘNG

MÃ SỐ

QUY CÁCH

MÃ SỐ

QUY CÁCH

Albumin

XSYS0001

10x44 ml

BLT00001

5x50 ml

std: 1x2ml

Alpha Amylase

XSYS0003

5x22 ml

BLT00006

5 x 20 ml

ALT/GPT

XSYS0074

R1: 6x72 ml

R2: 6x22 ml

BLT00052

R1: 4x50 ml

R2: 1x50 ml

ALT/GPT

XSYS0017

R1: 6x44 ml

R2: 3x22 ml

BLT00053

R1: 4x100 ml

R2: 1x100 ml

AST/GOT

XSYS0073

R1: 6x72 ml

R2: 6x22 ml

BLT00050

R1: 4x50 ml

R2: 1x50 ml

AST/GOT

XSYS0016

R1: 6x44 ml

R2: 3x22 ml

BLT00051

R1: 4x100 ml

R2: 1x100 ml

Bilirubin Direct

XSYS0028

R1: 6x44 ml

R2: 3x22 ml

BLT00009

R1: 4x50 ml

R2: 1x6 ml

Bilirubin Total

XSYS0023

R1: 6x44 ml

R2: 3x22 ml

BLT00010

R1: 4x50ml

R2: 1x6 ml

Bilirubin Total & Direct

 

 

BLT 00011

R1: 2x50 ml

R2: 2x50 ml

R3: 1x6 ml

Calcium

XSYS0007

10x12 ml

BLT 00015

2 x 50 ml

std:1x5ml

Cholesterol

XSYS0009

10x44 ml

BLT00034

5x50 ml

sts:1x5ml

Creatinine

XSYS0024

R1: 5x44 ml

R2: 5x11 ml

BLT00020

R1: 2x50 ml

R2: 2x50 ml

std: 1x5ml

CK - MB

XSYS0029

R1: 2x44 ml

R2: 2x11 ml

BLT00018

R1: 2x40 ml

R2: 2x10 ml

Gamma-GT

XSYS0011

R1: 2x44 ml

R2: 2x11 ml

BLT00024

R1: 4x50 ml

R2: 1x50 ml

Glucose

XSYS0012

10x44 ml

BLT00025

2x250 ml

std: 2x5ml

Glucose

XSYS0069

8x72 ml

BLT00026

4x250 ml

std: 2x5ml

HDL Direct

XYSY0043

R1: 4x30 ml

R2: 4x10 ml

BLT00028

R1: 2x30ml

R2: 2x10ml

HDL Direct

XSYS0078

R1: 4x68 ml

R2: 4x22 ml

XYSY0043

R1: 4x30 ml

R2: 4x10 ml

LDL Direct

XSYS0044

R1: 2x30 ml

R2: 2x10 ml

BLT00041

R1: 2 x 30 ml

R2: 2 x 10 ml

Total Protein

XSYS0018

10x44 ml

BLT00054

5x50 ml

std: 1x5ml

Triglycerides

XSYS0071

8x72 ml

BLT00059

1x250 ml

std: 1x3ml

Urea

XSYS0075

R1: 6x72 ml

R2: 6x22 ml

BLT00060

R1: 4x200 ml

R2: 1x200 ml

Urea

XSYS0020

R1: 5x44 ml

R2: 5x11 ml

BLT00061

R1: 4x50 ml

R2: 1x50 ml

std: 1x5 ml

Uric Acid

XSYS0042

10x44 ml

BLT00062

4x50 ml

std: 1x5ml

Erba Norm

 

 

BLT00080

4x5 ml

Erba Path

 

 

BLT00081

4x5 ml

XL Multical

XSYS0034

4x3 ml