CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thiết bị y tế Ngọc Minh chuyên cung cấp hóa chất sinh hóa Spinreact - Tây Ban Nha và hỗ trợ bảo trì máy sinh hóa trong khu vực Miền Tây (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau)

Hiện tại chúng tôi đang là nhà nhập khẩu và phân phối dòng thuốc thử xét nghiệm sinh hóa hãng Spinreact – Tây Ban Nha.

TÊN HÀNG

MÃ HÀNG

QUY CÁCH

ALBUMIN

SP1001020

10x25 ml

AMYLASE

SP41201

10x25 ml

BILIRUBIN Direct

SP1001042

R1: 10x25 ml
R2: 2x5 mL

BILIRUBIN Total

SP1001043

R1: 10x25 ml
R2: 2x5 ml

CALCIUM

SP1001065

10x25 ml

CHOLESTEROL

SP41021

10x25 ml

CREATININE

SP1001111

R1: 5x25 ml
R2: 5x25 ml

Gama-GT

SP41288

R1: 10x20 ml
R2: 10x5 ml

GLUCOSE

SP41011

10x25 ml

GOT / AST

SP41264

R1: 10x20 ml
R2: 10x5 ml

GPT / ALT

SP41274

R1: 10x20 ml
R2: 10x5 ml

HDLc -D. Direct

MI1001096

R1: 4x30 ml
R2: 2x20 ml

HDLc -D. Direct

SP1001096

R1: 10x24ml
R2: 10x8ml
cal:1x1ml

LDLc -D. Direct

MI41023

R1: 4x30 ml
R2: 2x20 ml

LDLc -D. Direct

SP41023

R1: 10x24 ml
R2: 10x8 ml
cal:1x1ml

HDL/LDL calibrator

33903

4x1ml

TOTAL PROTEINS

SP1001291

10x25 ml

TRIGLYCERIDES

SP41031

10x25 ml

UREA

SP41041

R1: 10x20 ml
R2: 10x5 ml

URIC ACID

SP41001

R1: 5x25 ml
R2: 5x25 ml

ASO TURBI

 

R1: 1x45 ml
R2: 1x5 ml

RF TURBI

 

R1: 1x45 ml
R2: 1x5 ml

CRP TURBI

 

R1: 1x45 ml
R2: 1x5 ml

ASO Latex

 

100 test

RF Latex

 

100 test

CRP Latex

 

100 test