CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thiết bị y tế Ngọc Minh chuyên cung cấp hóa chất huyết học Diagon và hỗ trợ bảo trì máy huyết học trong khu vực Miền Tây (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau)

Hóa chất Diagon cung cấp giải pháp phù hợp cho từng dòng máy xét nghiệm huyết học của các hãng khác nhau

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

QUY CÁCH

Dòng máy Nihon Kohden: Celltac α/ Celltac F

19201

DIATON – NK  DIFF  DILUENT

Thùng 20 lít

19222

DIALYSE – NK  DIFF

Chai 500 ml

19312

DIALYSE – NK 5 DIFF

Chai 500 ml

19102

DIATERGE – NK

(Dung dịch rửa nhẹ)

Chai 5 lít

19203

DIACLEAN – NK DIFF

(Dung dịch rử a nặng)

Chai 5 lít

Dòng máy: Abacus /  Humacount /Urirt/ Convergys X3

28201

ABACUS ABATON CF

Thùng 20 lít

28232

ABACUS ABALYSE CF

Chai 500 ml

28103

ABACUS ABACLEAN

Chai 500 ml

Dòng máy: Beckman Coulter

15308

DIAPACK – ACT DIFF

Thùng15 lít + Chai 0.3 lít + Card

20123

DIA CLAIR

Chai 500 ml

20201

DIATON –DIFF-LMG DILUENT

Thùng 20 lít

20212

DIALYSE DIFF LMG

Chai 1 lít

20215

DIACLEANER

Chai 1 lít

Dòng máy: Diagon–Dcell 60 /Mindray 2800, 3000, 32000/ Teco/ Convergys 500

32101

DIA-DILUENT – D

Thùng 20 lít

32102

DIA – LYSE – DIFF – D

Chai 500 ml

32105

DIA – PROBE – CLEANER – D

Chai 50 ml

32103

DIA-RINSE-D

Thùng 20 lít

32103

DIA-RINSE-D

Chai 5 lít

Dòng máy: Sysmex KX21/ POCH 100i/ XP 100

23101

DIATON-SYS DILUENT

Thùng 20 lit

23411

DIASTROMLYSER-SYS-WH

Chai 500 ml

23136

DIACLEAN - SYS

Chai 100 ml

Dòng máy: Sysmex XT1800

23101

DIATON-SYS DILUENT

Thùng 20 lit

23105

DIALYSER - SYS -SHB

Chai 5 lit

23303

DIASTROMLYSER SYS FBA

Chai 5 lít

23601

DIASTROMLYSER-SYS-4DL

Chai 5 lit

23602

DIASTROMLYSER-SYS-4DS

Chai 3 x 42 ml

23136

DIACLEAN - SYS

Chai 100 ml

Dòng máy: Sysmex XS 800i

23101

DIATON-SYS DILUENT

Thùng 20 lit

23105

DIALYSER - SYS -SHB

Chai 5 lit

23601

DIASTROMLYSER-SYS-4DL

Chai 5 lit

23602

DIASTROMLYSER-SYS-4DS

Chai 3 x 42 ml

23136

DIACLEAN - SYS

Chai 100 ml